Tillögur í öryggisátt Síða 7

Lög um RNSA, 35. gr.

Make the airport at Höfn an entry airport into Iceland

Flug
Nr. máls: M-01514/AIG-12
Staða máls: Opin
25.10.2018

Tillaga í öryggisátt

The ITSB recommends to the Ministry of Transport and Local Government that the airport at Höfn be made an airport of entry into Iceland.

Afgreiðsla

Not actioned by the Ministry of Transport and Local Government.

Mörk svæða sýnilegri úr lofti

Flug
Nr. máls: M-00713/AIG-06
Staða máls: Lokuð
20.04.2015

Tillaga í öryggisátt

RNSA leggur til að Samgöngustofa endurskoði staðsetningu Austursvæðis og Sandskeiðs með tilliti til marka þeirra þannig að þau verði auðséð úr lofti.

 

Afgreiðsla

Samgöngustofa setti af stað verkefni um endurskipulagningu svæða og sjónflugsumferðar fyrir austan BIRK. Reglur um breytta tilhögun sjónflugs í Austursvæði og austur af BIRK tóku gildi 1. júní 2016. Hin breytta tilhögun er byggð á hættugreiningu og áhættumati sem unnið var af Isavia að beiðni SGS. Flugumferðarstjórar sem og notendur loftrýmis (m.a. einkaflugmenn, prófdómarar, þyrluflugmenn) tóku þátt í þeirri vinnu og SGS stýrði síðan úrvinnslu lokatillagna, sem aftur voru rýndar af SGS og tryggði SGS að sömu aðilar kæmu ekki að úrvinnslu tillagna og rýni.

Eftirfarandi breytingar má finna í AIP, sjá hér.

Notam ef lýsingu er ábótavant

Flug
Nr. máls: 18-034F008
Staða máls: Lokuð
17.09.2020

Tillaga í öryggisátt

Að gefin sé út tilkynning til flugmanna (NOTAM) ef lýsing á flugbrautum eða akbrautum er ábótavant

Afgreiðsla

Isavia hefur lokið við úrbætur vegna skýrsu RNSA  18-034F008-T03 um útgáfu NOTAM vegna lýsingar á flugbraut/akbraut. Úrbætur felast í uppfærðri verklagreglu VR473 01 -3 Fyrirbyggjandi viðhald og viðgerðir sem samþykktar eru af deildarstjóra raftæknideildar. Þar kemur fram sér kafli um útgáfu NOTAM , ábyrgð og hlutverk þeirra aðila svo og í hvaða tilfellum skal gefa út NOTAM.

Notify tower of abnormal worse braking actions

Flug
Nr. máls: 19-158F043
Staða máls: Lokuð
12.11.2020

Tillaga í öryggisátt

During braking action measurement, if abnormally worse braking actions are measured at the runway ends that do not concur with the average 1/3 runway value being measured, pilots should be notified.

Afgreiðsla

Verklag VR710 13 Eftirlit og mælingar á athafnasvæðum loftfara á Keflavíkurflugvelli var uppfært þann 25.9.2020, þar sem meðal annars var bætt við texta um mælingar og eftirlit. Núverandi texti er því eftirfarandi (tekið úr heildarskjali) :

  • Snjókóngar/aðstoðarvaktstjórar skulu undantekningalaust skoða öll athafnasvæði loftfara a.m.k. þrisvar sinnum á sólarhring. Skoðunin skal fara fram á tímabilinu kl. 05:00-07:00, 14:00-16:00 og 18:00-20:00. Tími og fjöldi skoðana skal að auki taka mið af umferð hverju sinni.
  • Niðurstöður allra mælinga sem sýna breytingu frá þeirri síðustu skal tafarlaust tilkynna flugturni. Ásamt því að geta sérstaklega, ef um varhugavert svæði er að ræða með tilliti til bremsuskilyrða. Upplýsingar um gildandi mælingu skal koma á framfæri við næstu vakt við vaktaskipti.
  • Snjókóngar/aðstoðarvaktstjórar upplýsa Rekstrarstjórnstöð um ástand flugvélarstæða tímanlega áður en þau skal taka í notkun samkvæmt áætlun um stæðaúthlutun.

Notkun athafnasvæða einungis eftir fullnægjandi snjóhreinsun

Flug
Nr. máls: 18-034F008
Staða máls: Lokuð
17.09.2020

Tillaga í öryggisátt

Að við stjórnun flugumferðar á jörðu niðri sé loftförum ekki beint inn á athafnasvæði flugvallarins nema fullnægjandi snjóhreinsum hafi farið fram.

Afgreiðsla

Úrbætur Isavia ANS: Farið var yfir atvikin og áhrifaþætti þeirra í síþjálfun 2021 hjá flugumferðarstjórum sem veita aðflugs- og flugturnaþjónustu á Akureyrar-, Reykjavíkur- og Keflavíkurflugvelli. Einnig var farið yfir það verklag sem gildir um snjóhreinsun hjá flugvallaþjónustu.

Paramedic as a crew member

Flug
Nr. máls: M-01513/AIG-11
Staða máls: Lokuð
12.06.2017

Tillaga í öryggisátt

It is recommended to the Icelandic transport authority (ICETRA) to consider that a paramedic in an ambulance flight should be defined as a crew member.

Afgreiðsla

Að mati Samgöngustofu getur ítrasta krafa í þessu sambandi verið íþyngjani og erfitt fyrir leyfishafa að framkvæma, enda er t.d. ekki möguleiki að gera kröfu um að reglur um flug-, vakt- og hvíldartíma fyrir áhafnir gildi fyrir lækna og sjúkraflutningamenn.

Samgöngustofa hefur hins vegar ákveðið að gera kröfu til leyfishafa sem sinna sjúkraflugi með flugvélum að læknar og sjúkraflutningamenn verði skilgreindir sem "Medical Passenger / Flight Physician". Þessa skilgreiningu má nú þegar finna fyrir sjúrka- og björgunarflug með þyrlum. Leyfishafar munu þurfa að skilgreina viðkomandi í flugrekstrarhandbók, með hliðsjón af CAT.OP.MPA.155. Þá verði gerð krafa um að leyfishafar skilgreini í þjálfunarhandbók þjálfunarkröfur fyrir viðkomandi og hafi til hliðsjónar EU 965/2012 SPA.HEMS.100 GM1 SPA.HEMS.100(a) eins og á við í rekstri sjúkraflugs með flugvélum.

Procedure for flight certification/testing in Iceland

Flug
Nr. máls: M-01313/AIG-09
Staða máls: Lokuð
23.03.2016

Tillaga í öryggisátt

Set up a procedure for approval of Flight Certification / Flight Testing that are performed at Icelandic airports and in Icelandic airspace. The procedure should ensure that the airport/ATC service provider (Isavia) is
informed/consulted as applicable

Afgreiðsla

Samgöngustofa hefur brugðist við tilmælunum á þann hátt að verkferill hefur verið útbúin og tryggir hann að ávallt verði haft samráð við rekstraraðila flugvalla og flugleiðsögu áður en heimild til flugvottanna og/eða flugprófanna er gefin út af Samgöngustofu.

Procedure for information sharing

Flug
Nr. máls: 19-159F044
Staða máls: Lokuð
07.12.2023

Tillaga í öryggisátt

SIA-Iceland recommends to Isavia ANS to review if it would be feasible to install a procedure regarding broader information sharing and activation protocol, between the international airports (BIKF, BIRK, BIAR and BIEG), Approach Control, and the Reykjavik Area Control Center, in case of one of those airports closing.

Afgreiðsla

Isavia ANS mun útbúa gátlista fyrir vaktstjórnanda þar sem brugðist er við vegna lokunar flugbrautar á alþjóðaflugvelli á Íslandi, þar sem m.a. er aflað upplýsinga um stöðu annarra alþjóðaflugvalla, (mönnun, fjölda stæða og ástand flugbrauta o.s.frv) og upplýsingum komið á framfæri til flugumferðarstjóra í vinnustöðum í flugstjórnarmiðstöð.

Ratsjársvarar sem gefa upp málþrýstingshæð

Flug
Nr. máls: M-03009/AIG-17
Staða máls: Opin
02.10.2013

Tillaga í öryggisátt

RNSA vill árétta tillögu sem RNF gerði við rannsókn á flugumferðaatviki TF-FTZ og TF-JMB sem varð norður af Viðey 30. september 2008 (M-05908/AIG-18):

  • Rannsóknarnefnd flugslysa beinir því til Flugmálastjórnar Íslands að hún setji kröfur um að flugvélar í sjónflugi í flugstjórnarsviðum flugvalla á Íslandi séu búnar ratsjársvara sem gefur upp málþrýstingshæð.

Afgreiðsla

Óafgreitt af Samgöngustofu

Redesign W&B chart

Flug
Nr. máls: 15-089-F-026
Staða máls: Opin
28.11.2019

Tillaga í öryggisátt

Redesign the weight and balance envelope chart for the Tecnam P2002JF load sheet, to minimize the risk of incorrect W&B calculations.

Afgreiðsla

Not actioned by Tecnam.