Tillögur í öryggisátt Síða 9

Lög um RNSA, 35. gr.

Verkaskipting í flugturni

Flug
Nr. máls: 18-049F010
Staða máls: Lokuð
08.08.2019

Tillaga í öryggisátt

Að Isavia skipuleggi verkaskiptingu í flugturni miðað við álag hverju sinni.

Afgreiðsla

Isavia hefur sett í gang vinnu við að rýna verklag sem snýr að verkaskiptingu í flugturni og uppfæra það, með það að markmiði að skilgreind viðmið séu til staðar varðandi það hvenær álag og umfang verkefna kalli á að manna þurfi fleiri vinnustöður í turni.

Notkun athafnasvæða einungis eftir fullnægjandi snjóhreinsun

Flug
Nr. máls: 18-034F008
Staða máls: Lokuð
17.09.2020

Tillaga í öryggisátt

Að við stjórnun flugumferðar á jörðu niðri sé loftförum ekki beint inn á athafnasvæði flugvallarins nema fullnægjandi snjóhreinsum hafi farið fram.

Afgreiðsla

Úrbætur Isavia ANS: Farið var yfir atvikin og áhrifaþætti þeirra í síþjálfun 2021 hjá flugumferðarstjórum sem veita aðflugs- og flugturnaþjónustu á Akureyrar-, Reykjavíkur- og Keflavíkurflugvelli. Einnig var farið yfir það verklag sem gildir um snjóhreinsun hjá flugvallaþjónustu.

Aukin aðskilnaður þegar aðstæður kalla

Flug
Nr. máls: 18-034F008
Staða máls: Lokuð
17.09.2020

Tillaga í öryggisátt

Að við stjórnum flugumferðar sé gætt að auknum aðskilnaði þegar aðstæður kalla á lengri rýmingartíma flugbrauta.

Afgreiðsla

Úrbætur Isavia ANS: Farið var yfir atvikin og áhrifaþætti þeirra í síþjálfun 2021 hjá flugumferðarstjórum sem veita aðflugs- og flugturnaþjónustu á Akureyrar-, Reykjavíkur- og Keflavíkurflugvelli. Einnig var farið yfir það verklag sem gildir um snjóhreinsun hjá flugvallaþjónustu.

Notam ef lýsingu er ábótavant

Flug
Nr. máls: 18-034F008
Staða máls: Lokuð
17.09.2020

Tillaga í öryggisátt

Að gefin sé út tilkynning til flugmanna (NOTAM) ef lýsing á flugbrautum eða akbrautum er ábótavant

Afgreiðsla

Isavia hefur lokið við úrbætur vegna skýrsu RNSA  18-034F008-T03 um útgáfu NOTAM vegna lýsingar á flugbraut/akbraut. Úrbætur felast í uppfærðri verklagreglu VR473 01 -3 Fyrirbyggjandi viðhald og viðgerðir sem samþykktar eru af deildarstjóra raftæknideildar. Þar kemur fram sér kafli um útgáfu NOTAM , ábyrgð og hlutverk þeirra aðila svo og í hvaða tilfellum skal gefa út NOTAM.

Hlustun á turnrás í farartækjum flugvallarþjónustu

Flug
Nr. máls: 18-025F007
Staða máls: Lokuð
28.11.2019

Tillaga í öryggisátt

Að Isavia skoði þann möguleika að tengja hlustun á turnrás inn á fjarskiptatæki í farartækjum flugvallarþjónustu Reykjavíkurflugvallar til þess að auka næmi á aðstæður (situational awareness).

Afgreiðsla

Isavia Innanlandsflugvellir hefur skoðað tillögu RNSA og lagt mat á eftirfarandi:

 • Samtenging (coupling) tíðna í fjarskiptakerfi turnsins:
  • Virkar ekki vegna áhrifa og truflana á Grund vinnustöðvar í turni.
  • Vinna hefur verið í gangi til að draga úr álagi á TWR vinnustöðina meðal annars með því að láta Grund stjórna ökutækjum.
 • Færa ökutæki á tíðni TWR, 118,0 MHz:
  • Virkar illa vegna aukningar álags á tíðni TWR.
  • Einnig er ökutækjum stjórnað af Grund til að dreifa álagi á ATS samanber ofangreint.
 • Bæta við hlustun ökutækja á tíðni TWR, 118,0 MHz:
  • Kaup á talstöðvum í ökutæki flugvallarþjónustu:
   • Ekki hægt að framkvæma að svo stöddu vegna mikils kostnaðar.
  • Kaup á „scannerum“ í ökutæki flugvallarþjónustu:
   • Verður sett upp í þeim ökutækjum þar sem hægt er.
   • Þessi lausn gengur samt ekki upp í tveimur ökutækjum vegna hávaða í viðkomandi tækjum og þar munu stjórnendur þeirra fá heyrnartól til að útiloka hávaðann í vinnurýminu en geta hlustað á grund og vinnustöð flugvallarþjónustu.
   • Þarna er ekki hægt að leysa hlustun á þriðju talstöðvar rásina.
 • Einnig verður hugtakið situational awareness sett inn í grunnþjálfun og farið yfir hvernig flugvallarstarfsmenn geta eflt eigin stöðuvitund og árvekni við störf sem eru einhæf og álagstengd eins og snjómokstur er.
 • Farið verður í vinnu með flugvallarstarfsmönnum fyrir vetrarvertíðina og kerfisbundnari leiðir mótaðar í snjóvinnunni til þess að fyrirbyggja að vinnuálag verði til þess að minnka stöðuvitund og árvekni, þá sérstaklega á álagsdögum.
  • Þessu tengt munu stjórnendur BIRK fara í skipulagsvinnu til að finna leiðir sem geta dregið úr tímabundnu álagi.

 

English language on BIRK ATC frequencies

Flug
Nr. máls: 18-007F002
Staða máls: Lokuð
07.02.2019

Tillaga í öryggisátt

The ITSB recommends that ICETRA reviews Iceland AIP GEN 3.4.3.4 for BIRK and recommend that English is always used for ATC radio communications when at least one airplane on the ground and/or tower frequencies communicates in English.

Afgreiðsla

Samgöngustofa tók á tillögunni á eftirfarandi hátt:

Í lokaskýrslu um alvarlegt flugatvik N525FF á Reykjavíkurflugvelli 11. Janúar 2018 og gefin var út 7. Febrúar 2019 beinir RNSA til Samgöngustofu eftirfarandi tillögu í öryggisátt: 

„The ITSB recommends that ICETRA reviews Iceland AIP GEN 3.4.3.4 for BIRK and recommend that English is always used for ATC radio communications when at least one airplane on the ground and/or tower frequencies communicates in English.“

Samkvæmt AIP BIRK AD 2.17 þá er flugumferðarþjónusta innan flugstjórnarsviðs Reykjavíkurflugvallar veitt á bæði ensku og íslensku. Þetta þýðir að ekki er gerð krafa um enskuhæfni fyrir flugmenn sem fljúga innan flugstjórnarsviðsins enda geta þeir þegið flugstjórnarþjónustu á íslensku. Þá er ekki gerð krafa í íslenskum reglum að einkaflugmenn hafi hæfni til að tala ensku og með því að setja þá takmörkun að eingöngu skuli nota ensku ef eitt loftfar á tíðninni kýs að nota ensku, þá er verið að útiloka að hægt sé að veita flugumferðarþjónustu til þeirra sem ekki tala ensku.


Með vísan í ofangreint, þá er ekki hægt að tryggja að allir flugmenn geti talað ensku innan flugstjórnarsviðs Reykjavíkurflugvallar og telur Samgöngustofa því ekki mögulegt að bregðast við þessum tilmælum með að innleiða þessa kröfu. Samgöngustofa vill þó benda á sem mildun að samkvæmt upplýsingum frá Isavia, þá er viðhaft vinnulag nú þegar við ATS í BIRK CTR, að þegar enskumælandi flugmenn sem ekki tala íslensku eru á bylgjunni þá er leitast við að nota ensku eingöngu. Þetta er þó óskrifað verklag og lagt í hendur þeirra sem sinna flugumferðarþjónustu að meta aðstæður hverju sinni.

Formal procedure between snow removal supervisors and ATCO

Flug
Nr. máls: 17-042F012
Staða máls: Lokuð
27.05.2021

Tillaga í öryggisátt

The ITSB recommends that Isavia considers implementing a formal procedure between snow removal supervisors and the ATCOs.

Afgreiðsla

Isavia hefur gefið út vinnuleiðbeiningar  VL710 57 kafli 3 sem taka til þessa atriðis.

 

Kafli 3 Ábyrgð á framkvæmd ástandsmats

Framkvæmd ástandsmat er alfarið á ábyrgð flugvallarstarfsmanna og ber að gefa upplýsingar um nýtt mat til turns eða AFIS eins og við á í gegnum síma eða á tíðni eftir því sem hentar betur.

Þegar SNOWTAM er útgefið nægir að láta vita um útgáfuna en þegar ekki er þörf á útgáfu SNOWTAM skal hringja/kalla með ástandskóða hvers flugbrautarþriðjungs (6 eða 5) og tegund þekju (DRY eða WET).

Grouping of relevant NOTAMs

Flug
Nr. máls: 17-042F012
Staða máls: Lokuð
27.05.2021

Tillaga í öryggisátt

The ITSB recommends that Isavia ANS reconsider the construction of NOTAMs and list of NOTAMs, with the aim of grouping relevant NOTAM information together to simplify the task of pilots.

Afgreiðsla

Isavia ANS hefur brugðist við tillögunni á eftirfarandi hátt:

 • Í maí 2017 byrjaði upplýsingaþjónusta flugmála að grúppa saman NOTAM, þegar því var við-komið, í eitt NOTAM þegar um sambærileg viðfangsefni var að ræða. Þetta var gert til að veita notendum betri yfirsýn. Forsendur sameiginlegs NOTAM eru t.d. sami gildistími og sama flugbraut. Hægt er að sameina upplýsingar um akbrautir í eitt NOTAM séu aðrir þættir sameiginlegir.
 • Framsetning NOTAM var endurbætt í mars 2021 þegar innleitt var nýtt kerfi. Upplýsingar í línu sem birtir Q-kóða (Qualifiers (Item Q)) er nú að fullu í samræmi við ICAO Doc 10066 Q-kóði auðveldar flokkun fyrir forflugsflugupplýsingar.
 • Svæði sem verða fyrir áhrifum verða framvegis auðkennd með hnitum og radíus. Ekki er lengur mögulegt að senda út NOTAM án hnita eða radíus.

SIGMETs given higher priority in flight documents

Flug
Nr. máls: 17-018F005
Staða máls: Lokuð
15.03.2021

Tillaga í öryggisátt

Update flight planning procedure, in such a way that Significant Meteorological Information (SIGMET) that affect the flight are given higher priority in the flight documents.

Afgreiðsla

With the implementation of the Lido flight planning system in  may 2020 SIGMETS are now displayed on the same page as the destination weather increasing the visibility of this important information.

Graphical representation of SIGMETs in flight documents

Flug
Nr. máls: 17-018F005
Staða máls: Lokuð
15.03.2021

Tillaga í öryggisátt

Update its flight documents to include graphical data showing the boundaries of active SIGMETs to make it easier for flight crews to visualize.

Afgreiðsla

Sigmet are now graphically displayed in the Lido eRoute manual in the EFB.