Tilmæli

Samræmi í afstöðu fótstiga

Flug
Nr. máls: 21-046F016
30.12.2021

RNSA bendir flugvélasmiðum í heimasmíði að hafa samræmi í afstöðu milli fótstiga og hemla í fram- og aftursæti ef kostur er.

Skýrsla

Yfirferð á stýrislæsingum

Flug
Nr. máls: 19-115F031
19.08.2021

RNSA beinir eftirfarandi tilmælum til flugvélaeigenda flugvéla sem notaðar eru í almannaflugi á Íslandi:

Að þeir yfirfari flugvélar sínar með tilliti til þess hvort að stýrislæsing (gust lock) sé um borð í flugvél(um) þeirra og geri viðeigandi ráðstafanir ef sætisbelti eru notuð sem stýrislæsing.

Tengill á skýrslu Skýrsla

Atvinnuflugmenn í einkaflugi

Flug
Nr. máls: 19-115F031
19.08.2021

Á undanförnum árum hefur RNSA orðið þess áskynja að óvenjumikið hefur orðið um flugslys og alvarleg flugatvik hjá atvinnuflugmönnum í einkaflugi. RNSA beinir því eftirfarandi tilmælum til atvinnuflugmanna í einkaflugi:

Að atvinnuflugmenn í einkaflugi hugi að flugöryggi og hviki hvergi frá notkun á gátlistum, fylgi verkferlum og faglegum vinnubrögðum sem þeir eru vanir að notast við daglega í störfum sínum sem atvinnuflugmenn.

Tengill á skýrslu Skýrsla

Veðurskilyrði við kletta eða fjöll

Flug
Nr. máls: 19-092F024
30.12.2020

Flugmenn hvattir til að huga að veðurskilyrðum

RNSA leggur áherslu á það við flugmenn að huga vel að veðurskilyrðum og gæta varúðar ef flogið er hlémegin við kletta eða fjöll.

Tengill á skýrslu Skýrsla

Hvatning til flugmanna að taka tillit til aðstæðna

Flug
Nr. máls: 19-118F033
30.12.2020

Tilmæli í kjölfar fluglyss TF-KAY í Svefneyjum

RNSA hvetur flugmenn til þess að taka ávallt tilhlýðilegt tillit til aðstæðna

Tengill á skýrslu Skýrsla

Veðuraðstæður á flugleiðum nálægt fjöllum og fjallsbrúnum

Flug
Nr. máls: 19-142F041
30.12.2020

RNSA vill beina því til flugmanna að gæta varúðar ef flogið er nálægt fjöllum eða fjallsbrúnum og ígrunda vel veðurastæður á flugleiðum sínum

Skýrsla

Framkvæma eldsneytisútreikninga fyrir flug

Flug
Nr. máls: 19-085F023
29.10.2020

RNSA minnir flugmenn á að framkvæma eldsneytisútreikninga fyrir flug og tryggja að nægilegt eldsneyti sé fyrir það flug sem þeir hyggjast fljúga, auk varaeldsneytis.

Tengill á skýrslu

Notkun gátlista

Flug
Nr. máls: 19-085F023
29.10.2020

RNSA minnir flugmenn á að nota gátlista.

Tengill á skýrslu

Hafa kveikt á ratsjársvara

Flug
Nr. máls: 19-085F023
29.10.2020

RNSA hvetur flugmenn til þess að hafa ávallt kveikt á ratsjársvara í flugi, sé hann til staðar.

Tengill á skýrslu

Tilkynningaskylda og að hrófla ekki við vettvangi

Flug
Nr. máls: 20-039F007
09.07.2020

RNSA beinir þeim tilmælum til flugmanna að huga að tilkynningaskyldu sinni til RNSA í tilfelli alvarlegra flugatvika og flugslysa. Enn fremur minnir RNSA á að ekki skal hrófla við vettvangi flugslysa og alvarlegra flugatvika, að undanskyldum björgunarstörfum, nema með leyfi RNSA.

Skýrsla