Ábendingar Síða 4

Leita að ábendingar

Skylda atvinnurekenda, öryggi á vinnustöðum

Umferð
Nr. máls: 2022-009U002
20.03.2023

Suðurlandsvegur austan Brunnár

Rannsóknarnefnd samgönguslysa bendir á að skrifleg áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað er öflugt verkfæri til þess að auka öryggi á vinnustöðum. Mikilvægt er fyrir öll fyrirtæki að yfirfara öryggismál með markvissum hætti og gera áhættumat. Öllum atvinnurekendum ber skylda að sjá til þess að gerð sé skrifleg áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað, án tillits til stærðar vinnustaðarins. Á heimasíðu Vinnueftirlitsins má finna upplýsingar um hvernig hægt er að bera sig að við slíka vinnu. Rannsóknarnefnd samgönguslysa hvetur alla atvinnurekendur til þess að vinna öryggis- og heilbrigðisáætlun og yfirfara öryggismál sín reglulega.

Tengill á skýrslu

Akstur í miklum vindi

Umferð
Nr. máls: 2022-009U002
20.03.2023

Suðurlandsvegur austan Brunnár

Stór ökutæki taka á sig mikinn vind og ber að gæta sérstakrar varfærni þegar ekið er í miklum vindi. Hætta er á að miklir vindstrengir og/eða vindhviður valdi því að ökutæki skríði til eða fjúki upp á hlið og velti. Veðurspáin sem gefin var út morguninn 3. febrúar 2022 greindi frá að á Suðausturlandi mætti gera ráð fyrir vaxandi norðvestanátt, 18–25 m/s austan til seint um kvöldið. Samgöngustofa, VÍS, Sjóvá og Vegagerðin, hafa með aðstoð sérfræðinga, útbúið varúðarviðmið vegna vinds fyrir stór ökutæki (sjá mynd 5). Í þeim varúðarviðmiðum kemur fram að hætt er við að léttir flutningabílar með engan, lítinn eða léttan farm fjúki út af í slíkum veðuraðstæðum. Í þessu slysi var ekið með stóran festivagn og farmurinn var léttur, einungis 800 kg.

Veðurfar á Íslandi er afar breytilegt og hefur t.d. landslag mikil áhrif á veður, einkum vind. Því getur verið talsverður munur á veðri frá einum stað til annars jafnvel þó að fjarlægð þar á milli sé ekki mikil. Við veðrabreytingar getur verið vandasamt að átta sig á hvernig veðrið verður á fyrirhugaðri akstursleið. Mikilvægt er að hafa í huga að þegar skoðaðar eru mælingar á veðri að þær gefa upp veður á og við mælistað og geta verið allt að klukkustunda gamlar. Ávallt skal skoða veðurspá fyrir akstursleiðina til þess að gera sér grein fyrir við hverju má búast og hvort líkur séu á að veðrið sé að skána eða versna. Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar veðurviðvaranir hafa verið gefnar út. Þá þarf einnig að kynna sér veðurviðvörunina og hvað felst í henni.

Rannsóknarnefnd samgönguslysa hefur rannsakað 12 banaslys í umferðinni frá árinu 1998 þar sem vindhviða var talin orsakaþáttur. Ökumenn geta dregið úr hættu á því að ökutæki þeirra fjúki til í hvassviðri með því að kynna sér veðuraðstæður og haga akstri eftir þeim. Veggrip skiptir miklu máli þegar vindasamt er og eitt besta ráðið til þess að varna því að missa stjórn á ökutæki í hvassviðri er að aka hægt. Stöðugleiki ökutækja eykst þegar dregið er úr ökuhraða og auðveldara er fyrir ökumenn að bregðast við hviðum. Færð, vindhraði, hviður og vindátt eru áhættuþættir en einnig stærð, lögun og þyngd ökutækja. Létt ökutæki með háan þyngdarpunkt þola minni vindstyrk en þung ökutæki með lægri þyngdarpunkt. Á vef Veðurstofu Íslands er að finna veðurviðvaranir, veðurspár og veðurathuganir og á vef Vegagerðarinnar upplýsingar um veður og færð. Rannsóknarnefndin hvetur ökumenn til að kynna sér vel veðurspá og veðuraðstæður og sérstaklega veðurviðvaranir séu þær fyrir hendi. 

Ætíð skal skoða vel veðurspá áður en lagt er af stað. Ef líkur eru á miklum vindi er mikilvægt að:

  • Kanna færð því meiri hætta er á að missa stjórn á ökutæki í vindi þegar bleyta eða hálka er á veginum vegna þess að hjólbarðarnir þurfa að halda á móti miklum hliðarkrafti sem getur myndast vegna vinds.
  • Velja aðra leið ef hægt er eða breyta ferðaáætlun til að forðast að aka í miklum vindi.
  • Aka hægar en ella því eftir því sem ekið er hraðar geta áhrif vindsins aukist og þegar vindhviða skellur á ökutæki þarf ökumaðurinn oft að leiðrétta stefnu þess. Eftir því sem hraðar er ekið er minni tími til viðbragða og meiri líkur á að missa stjórn.
  • Vera viðbúin því að geta brugðist hratt við hættum.

Tengill á skýrslu

Notkun öryggisbelta (1)

Umferð
Nr. máls: 2022-009U002
20.03.2023

Suðurlandsvegur austan Brunnár

Farþeginn sem lést var ekki spenntur í öryggisbelti og sat ekki í farþegasæti vörubifreiðarinnar. Nefndin telur mögulegt að farþeginn hefði lifað slysið af hefði hann setið í farþegasæti og verið spenntur í öryggisbelti. Farþegum er ætlað að sitja í farþegasætum, en ekki í hvíldarrými vörubifreiða. Rannsóknarnefnd samgönguslysa telur mikilvægt að brýna fyrir ökumönnum og farþegum að nota ávallt öryggisbelti, hvort sem verið er að fara styttri eða lengri vegalengdir. Vanhöld á notkun öryggisbelta eru ein helsta orsök banaslysa í umferðinni. 

Tengill á skýrslu

Hálka og flughálka

Umferð
Nr. máls: 2021-110U013
16.02.2023

Hvalfjarðarvegur

Hálka getur myndast á vegi á nokkra mismunandi máta. Daginn sem þetta slys varð hafði verið frost um morguninn en hiti hækkaði þegar líða tók á daginn. Staðbundið skjól er á þeim stað sem slysið varð og líkur á að enn hafi verið frostpollur yfir veginum þegar fór að rigna. Ef rigning eða súld fellur niður í kalt loft geta droparnir haldist fljótandi þar til þeir lenda en frjósa þá samstundis. Sömuleiðis getur rigning og súld frosið við snertingu við frosið yfirborð. Í báðum tilvikum getur myndast mikil hálka á vegyfirborði vegna íslags sem oft líkist blautum vegi og því erfitt fyrir ökumenn að átta sig á aðstæðum. Rannsóknarnefnd samgönguslysa hvetur ökumenn til þess að vera vakandi fyrir hálku og við hvaða aðstæður hún myndast helst. Hægt er að lesa sér til um hálku á heimasíðu Samgöngustofu[1] og horfa á myndband um ísingu og hálku[2].

[1] https://www.samgongustofa.is/umferd/fraedsla-og-oryggi/fraedsla/bifreidar-og-almenn-fraedsla/ising-og-halka

[2] https://youtu.be/E6BS9tYWRa4

 

Skýrsla

Notkun öryggisbelta

Umferð
Nr. máls: 2021-110U013
16.02.2023

Hvalfjarðarvegur

Hvorki farþeginn sem lést í slysinu né ökumaðurinn voru spenntir í öryggisbelti. Köstuðust þeir báðir út úr bifreiðinni í veltunni. RNSA telur mikilvægt að brýna fyrir ökumönnum og farþegum að nota ávallt öryggisbelti, hvort sem verið er að fara styttri eða lengri leiðir. Vanhöld á notkun öryggisbelta eru ein af helstu orsökum alvarlegra áverka og banaslysa í umferðinni.

Akstur undir áhrifum ólöglegra fíkniefna

Umferð
Nr. máls: 2021-110U013
16.02.2023

Hvalfjarðarvegur

Akstur undir áhrifum áfengis, vímuefna og lyfja er alvarlegt vandamál í umferðinni.  Í sjö banaslysum í umferðinni árið 2020 voru ökumenn í fjórum slysum undir  áhrifum ólöglegra fíkniefna eða áfengis. Vímuefni hafa áhrif á dómgreind ökumanna og skynjun þeirra á umhverfið. Viðbragð, hreyfistjórnun og rökvísi skerðast og líkur á alvarlegu slysi aukast.

Rannsóknarnefnd samgönguslysa ítrekar fyrri ábendingar um akstur undir áhrifum fíkniefna og sljóvgandi lyfja. Nauðsynlegt er að koma þeim skilaboðum á framfæri við ökumenn að þeir aki ekki undir neinum kringumstæðum eftir neyslu slíkra efna.

Skýrsla

Hættur í umhverfi vega

Umferð
Nr. máls: 2021-110U013
16.02.2023

Hvalfjarðarvegur

Þar sem slysið varð var stór steinn rétt við mörk öryggissvæðis vegarins, eða  í um sjö metra fjarlægð frá vegbrún. Einnig var trjálundur við veginn og voru tré farin að vaxa innan öryggissvæðisins. Með tíð og tíma munu þessi tré skapa árekstrarhættu við útafakstur og skerða útsýn frá heimreiðinni að félagsheimilinu sem þarna stendur fyrir ofan veginn. Bendir nefndin á, að mikilvægt sé að huga að þeim stöðum þar sem trjágróður er farinn að vaxa nálægt vegum og grípa inn í áður en hann skapar hættu. Bendir nefndin jafnframt á mikilvægi þess að trjágróður sé ekki settur of nærri þjóðvegum þar sem ökuhraði er mikill.

Skýrsla

Sérstakar skyldur gagnvart gangandi vegfarendum

Umferð
Nr. máls: 2021-011U014
14.11.2022

27. gr umferðarlaga

Í 27. gr. umferðarlaga kemur fram að við gönguþverun þar sem umferð er stjórnað af lögreglu eða með umferðarljósum skal ökumaður bíða eftir gangandi vegfaranda sem er á gangbrautinni á leið yfir akbrautina þótt umferð sé að öðru leyti heimil í akstursstefnu ökumannsins. Ef gönguþverunin er við gatnamót og ökumaður kemur að henni úr beygju á gatnamótunum skal hann aka hægt og bíða meðan gangandi vegfarandi sem er á þveruninni eða á leið út á hana kemst fram hjá.

Mikilvægt er að ökumenn og aðrir vegfarendur sem um gatnamót fara sýni sérstaka aðgæslu og séu ávallt viðbúnir að bregðast við óvæntri hættu. Rannsóknarnefnd samgönguslysa hvetur ökumenn til þess að haga akstri sínum ávallt með aðgæslu í huga, stunda svokallaðan varnarakstur. Í því felst að ökumenn séu ávallt viðbúnir að bregðast við hættu í umferðinni, reyni að sjá fyrir mistök annarra vegfarenda og gæti vel að ökuhraða. Við gatnamót, líkt og hér er fjallað um, þarf að fara mjög hægt, og jafnvel stöðva ökutæki, til þess að vera viss um að ekki séu gangandi vegfarendur á gangbraut sem eru á akstursleið ökutækja.

Tengill á skýrslu

Áhrif myrkurs og bleytu

Umferð
Nr. máls: 2021-011U014
14.11.2022

Dreifing ljósgeisla í bleytu og myrkri

Nauðsynlegt er að allir vegfarendur geri sér grein fyrir áhrifum myrkurs og bleytu á sýn ökumanna. Erfiðara verður að greina umhverfi sitt sökum þess að ljósgeislar dreifast á annan hátt en þegar þurrt er. Ökumenn verða fyrir auknu áreiti, meðal annars af völdum endurkasts frá t.d. aðalljósum bifreiða og götulýsingu. Þessi skilyrði geta valdið því að ökumenn beina athyglinni fyrst og fremst fram fyrir sig og dregið þannig úr líkum á að sjá með jaðarsviðinu. Þá verður erfiðara að sjá bifreið eða gangandi vegfaranda nálgast frá hlið.

Tengill á skýrslu

Varúðarskylda gangandi vegfarenda

Umferð
Nr. máls: 2021-011U014
14.11.2022

Gengið yfir gönguþverun

Samkvæmt umferðalögum á gangandi vegfarandi sem ætlar yfir akbraut eða hjólastíg að hafa sérstaka aðgát gagnvart ökutækjum sem nálgast. Í umferðarfræðslu Samgöngustofu kemur einnig fram að mikilvægt sé ávallt að stoppa, hlusta og líta til beggja hliða áður en gengið er yfir akbraut. Gangandi vegfarendur ættu ávallt að bera skýr endurskinsmerki við göngu í myrkri þar sem þau auka sýnileika og gefa ökumönnum aukna möguleika á að bregðast tímanlega við.

Tengill á skýrslu