Rannsakandi hjá rannsóknarnefnd samgönguslysa - umferðarsvið

Rannsóknarnefnd samgönguslysa (RNSA) óskar eftir að ráða til starfa rannsakanda við slysarannsóknir á umferðarsviði með starfsstöð í Reykjavík. RNSA starfar samkvæmt ákvæðum laga um rannsókn samgönguslysa nr. 18/2013 og reglugerðar nr. 763/2013. Nánari upplýsingar má finna á vefsíðunni www.RNSA.is

Helstu verkefni:

Í starfinu fellst m.a. rannsóknir á orsökum umferðarslysa, þar með talið vettvangsrannsóknir og sinnir rannsakandi bakvöktum. Rannsakandi stýrir einstaka rannsóknum hefur umsjón með þeim verkefnum sem þeim tengjast svo sem greiningarvinna við rannsóknir, skýrslugerð og eftirfylgni með þeim tillögum sem lagðar eru fram til úrbóta í öryggismálum.

 

Æskilegar menntunar og hæfniskröfur:

  • Háskólamenntun sem nýtist í starfi er æskileg.
  • Hafa þekkingu eða reynslu á starfrækslu, viðhaldi og búnaði ökutæka.
  • Þekkja til reglna og laga sem gilda um umferðarmál.
  • Hafa reynslu af stjórnun verkefna.
  • Mjög góð þekking og færni í rituðu og töluðu máli á íslensku og ensku. Kunnátta í einu Norðurlandamáli er æskileg.
  • Hafa þekkingu og reynslu af notkun algengustu hugbúnaðarforrita.
  • Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun.
  • Hafa reynslu af stjórnun og færni í mannlegum samskiptum.
  • Hæfni til að starfa sjálfstætt, sem og í hóp.

 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum við ríkissjóð. Um er að ræða fullt starf.

Umsóknir skal senda til Rannsóknarnefndar samgönguslysa, Hús FBSR, Flugvallarvegi 7, 101 Reykjavík eða á netfangið „ thorkell@RNSA.is „

Umsókn þarf að fylgja ferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veitir Þorkell Ágústsson (thorkell@RNSA.is).

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Áætlað er að umsækjandi hefji störf í lok sumars eða samkvæmt samkomulagi.

 

Umsóknarfrestur er til 31. maí 2020